ZGŁOŚ AWARIĘ

Kanalizacja to nie śmietnik

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o. o. przypomina, że do urządzeń sanitarnych (umywalek, zlewozmywaków, ubikacji i kratek ściekowych) zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858)   NIE WRZUCAMY:

  • artykułów higienicznych (waty, pieluch, podpasek, chusteczek nawilżających),
  • patyczków do czyszczenia uszu,
  • resztek pożywienia,
  • olejów jadalnych (np. po smażeniu frytek),
  • resztek materiałów, sznurków (np. mopów),
  • popiołu.

Mieszkańcy, którzy wrzucają w/w odpady do urządzeń sanitarnych wpływają na wzrost kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków oraz przepompowni co ma zasadniczy wpływ na cenę odebranych od Państwa ścieków.

 

Co zagraża prawidłowej eksploatacji sieci

Rodzaj odpadu Szkodliwe działanie odpadu Jak zagospodarować
Przeterminowane leki Działanie agresywne na rurociągi kanalizacji sanitarnej. Może prowadzić do jej uszkodzenia oraz zaburzyć procesy technologiczne w oczyszczalni ścieków. Przekazać do punktów zbiórki organizowanych w aptekach.
Niedopałki papierosów Zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej. Może prowadzić do jej uszkodzenia oraz zaburzyć procesy technologiczne w oczyszczalni ścieków. Wrzucić do pojemnika na odpady komunalne niesegregowane.
Zużyte baterie, drobne części elektroniczne Działanie agresywne na rurociągi kanalizacji sanitarnej. Może prowadzić do jej uszkodzenia. Przekazać do punktów zbiórki zorganizowanych w sklepach wielkopowierzchniowych.
Materiały higieniczne (patyczki do uszu, waciki kosmetyczne, pampersy, chusteczki higieniczne nawilżane itp.) Zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej skutkujące cofaniem się ścieków. Wrzucić do pojemnika na odpady komunalne niesegregowane.
Resztki jedzenia (zupa, kości, owoce i warzywa itp.) Zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej skutkujące cofaniem się ścieków. Wrzucić do pojemnika koloru brązowego na odpady biodegradowalne.
Drobne materiały budowlane Uszkodzenia i zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej skutkujące cofaniem się ścieków. Wrzucić do pojemnika na odpady komunalne niesegregowane.
Torebki foliowe Zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej skutkujące cofaniem się ścieków. Wrzucić do pojemnika koloru żółtego na odpady plastikowe.
Zużyta guma do żucia Zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej, wprowadzenie do ścieków wirusów i bakterii chorobotwórczych. Wrzucić do pojemnika na odpady komunalne niesegregowane.
Korki lub nakrętki od butelek po napojach Zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej skutkujące cofaniem się ścieków. Wrzucić do pojemnika koloru żółtego na odpady plastikowe.
Zużyte igły medyczne Zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej wprowadzenie do ścieków wirusów i bakterii chorobotwórczych. Przekazać do punktów zbiórki zorganizowanych w aptekach.
Zużyty olej i tłuszcz roślinny lub zwierzęcy Zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej w wyniku osadzania się tłuszczu na ściankach rurociągów. Wrzucić do pojemnika koloru brązowego na odpady biodegradowalne.
Uszkodzone zabawki Uszkodzenia i zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej skutkujące cofaniem się ścieków. Wrzucić do pojemnika na odpady komunalne niesegregowane.
Popiół Uszkodzenia i zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej skutkujące cofaniem się ścieków. Schłodzony wrzucić do pojemnika na odpady komunalne niesegregowane.
Zużyty żwirek dla kota Uszkodzenia i zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej skutkujące cofaniem się ścieków. Wrzucić do pojemnika na odpady komunalne niesegregowane.