ZGŁOŚ AWARIĘ

Zmiana cen usług

Zgodnie z załącznikiem Nr.1  do Zarządzenia Nr 10/2019 Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.  wprowadza się cennik obejmujący ceny  usług wykonywanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o. o. 

Szczegóły w zakładce Biuro Obsługi Klienta–>Taryfikator–>Ceny usług