ZGŁOŚ AWARIĘ

System powiadomień SMS

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o. o. zachęca do korzystania z bezpłatnej usługi SMS-info.

System powiadomień SMS umożliwia otrzymywanie powiadomień:

– o awariach i pracach na sieci wodociągowej,

– o zaległościach z tytułu dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków,

– o aktualnościach.

Każda osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego      w bazie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów, w przypadku wystąpienia zaległości będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe (sms).

Aby skorzystać z tej usługi należy pobrać i wypełnić formularz OŚWIADCZENIA ZGODY na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie Państwa numeru telefonu w celu korzystania z usługi SMS-info.

Oświadczenie zgody można złożyć bezpośrednio w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o., ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, w godzinach jego pracy, przesłać pocztą tradycyjną (oświadczenia przesłane za pośrednictwem e-maila nie będą akceptowane) lub przekazać inkasentowi podczas obchodu.

Zapraszamy do skorzystania z powyższej usługi.