ZGŁOŚ AWARIĘ

ZMIANA CEN ZA WODĘ I ŚCIEKI

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Taryfy obowiązują w okresie od dnia 20 sierpnia 2021 r. do dnia 19 sierpnia 2024 r.

Szczegóły w zakładce Taryfikator—>Cena wody i ścieków