ZGŁOŚ AWARIĘ

Zabezpiecz wodomierz przed zimą!!!

W związku z okresem występowania mrozów, przypominamy o obowiązku prawidłowego zabezpieczenia wodomierza głównego i instalacji wodociągowej przed zamarznięciem.

Licznik wody można ochronić przed mrozem wełną mineralną, styropianem. Zabezpieczyć należy  także rury wodociągowe. W tym przypadku skuteczne są pianki termoizolacyjne.

Jeżeli już dojdzie do zamarznięcia  wodomierza (zostanie on uszkodzony i rozszczelni się), należy to niezwłocznie zgłosić. Zgłoszenia awarii można dokonywać poprzez telefony:

  • alarmowy: 609-55- 11 00 (czynny całą dobę),
  • biurowy     67- 265-11-00 (czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz.15:00.

Po przyjęciu zgłoszenia Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów wymieni wodomierz, jednak jeśli został on uszkodzony z winy właściciela, będzie to usługa płatna.