ZGŁOŚ AWARIĘ

Ceny usług

 

CENNIK

do usług  wykonywanych przez

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. w Złotowie

obowiązujący od dnia 01.10.2020 r.

Lp. Nazwa ceny praca maszyną  

lub usługa

Cena netto*

1. 1 roboczogodzina 45,37
2. Plombowanie wodomierza z dojazdem 30,57  

 

3. 1 m-g  

 Usługa  koparko-ładowarką

129,72  

 

4. 1 r-g  

Usługa równiarką drogową

(dla Gminy Złotów)

148,79  

 

5. 1 r-g  

Usługa równiarką drogową

(dla pozostałych odbiorców)

162,32  

 

6. 1 km  

(dojazd)

4,80  

 

7. 1 r-g operatora równiarki 48,93  

 

8. Zadymianie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 50,00
9. Badanie wydajności hydrantu 

 

25,00 + dojazd 

 

 

*Do cen netto wymienionych w tabeli dolicza się VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.