ZGŁOŚ AWARIĘ

Ceny usług

CENNIK

do usług  wykonywanych przez

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. w Złotowie

obowiązujący od dnia 01.01.2024 r.

Lp. Nazwa ceny praca maszyną lub usługa Cena netto*
1. 1 roboczogodzina 45,37
2. Plombowanie wodomierza z dojazdem 39,76 
3. 1 m-gUsługa  koparko-ładowarką 129,72 
4. 1 r-gUsługa równiarką drogową(dla Gminy Złotów) 182,36
 
5. 1 r-gUsługa równiarką drogową(dla pozostałych odbiorców) 221,56 
6. 1 km(dojazd) 4,80 
7. 1 r-g operatora równiarki 70,77
 
8. Zadymianie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 100,00
9. Badanie wydajności hydrantu 42,00+ dojazd 

*Do cen netto wymienionych w tabeli dolicza się VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.