ZGŁOŚ AWARIĘ

Ceny usług

CENNIK

do usług  wykonywanych przez

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. w Złotowie

obowiązujący od dnia 01.09.2022 r.

Lp. Nazwa ceny praca maszyną

lub usługa

Cena netto*

1. 1 roboczogodzina 45,37
2. Plombowanie wodomierza z dojazdem 39,76

 

3. 1 m-g

Usługa  koparko-ładowarką

129,72

 

4. 1 r-g

Usługa równiarką drogową

(dla Gminy Złotów)

168,72
 
5. 1 r-g

Usługa równiarką drogową

(dla pozostałych odbiorców)

200,25

 

6. 1 km

(dojazd)

4,80

 

7. 1 r-g operatora równiarki 65,88
 
8. Zadymianie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 100,00
9. Badanie wydajności hydrantu 42,00+ dojazd

 

*Do cen netto wymienionych w tabeli dolicza się VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.