ZGŁOŚ AWARIĘ

Działalność Spółki

PODSTAWOWYM PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST: 

  • Zaopatrywanie ludności, podmiotów gospodarczych i innych jednostek w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na terenie objętym zasięgiem działalności Spółki.
  • Eksploatacja, konserwacja oraz remonty obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
  • Nadzór i kontrola nad jakością wody oraz odprowadzanych ścieków zgodnie z pozwoleniami i   obowiązującymi przepisami.
  • Wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
  • Wykonywanie robót w zakresie inwestycyjnym w branży wodociągowo – kanalizacyjnej.
  • Likwidacja awarii powstających na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.
  • Obsługa klienta w terenie i w biurze obsługi klienta.
  • Dokonywanie odczytów wodomierzy mające na celu bieżącą kontrolę ich wskazań oraz prawidłowe rozliczanie zużycia wody i odprowadzania ścieków.