ZGŁOŚ AWARIĘ

Historia ZWIK

Z dniem 01 stycznia 2002 roku została podjęta decyzja o odłączeniu Gminy Złotów od Zakładu Usług Wodnych Krajna w zakresie zarządzania i obsługi gospodarki wodociągowej będącej własnością Gminy Złotów. Na krok ten wpływ miało wiele czynników, między innymi zwiększająca się liczba kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz nowe przepompownie ścieków i oczyszczalnie, które nie były przedmiotem działalności ZUW Krajna.

Po roku działalności w strukturach Urzędu Gminy w Złotowie, z dniem 01 stycznia 2003 roku została powołana do życia spółka prawa handlowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. w Złotowie, który swoją siedzibę ma na ulicy Leśnej 7 w budynku Urzędu Gminy Złotów.

Zakład prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złotów. Zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

Poza podstawową działalnością (zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) Zakład prowadzi także inną działalność gospodarczą:

– remonty dróg gruntowych,

– zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie),

– usługi koparką i równiarką drogową,

– usługi dla zleceniodawców (budowa sieci i przyłączy wod-kan, montaż wodomierzy, budowa oczyszczalni przydomowych, remonty instalacji wod-kan i C.O.),

– udział w przetargach publicznych na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych.