ZGŁOŚ AWARIĘ

Montaż podlicznika

Montaż wodomierza (podlicznika) – wody bezpowrotnie zużytej.

Informujemy, iż istnieje możliwość pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków w przypadku używania wody do celów np. ogrodowych, mycia samochodu  pod warunkiem udokumentowania rzeczywistej ilości wody bezpowrotnie zużytej. W tym celu wymagane jest wykonanie instalacji z oddzielnym licznikiem wody (podlicznikiem).

Wymagania techniczne dla tego typu instalacji:

  • należy zainstalować na instalacji wewnętrznej dodatkowy licznik jako podlicznik wodomierza głównego, przeznaczony do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej np. podlewanie ogrodu, mycie samochodu, inwentarz żywy itp.
  • wodomierz – podlicznik powinien być umieszczony na instalacji za wodomierzem głównym, a ujęcia za nim powinny znajdować się na zewnątrz budynku lub w pomieszczeniach, które nie posiadają instalacji kanalizacji sanitarnej,
  • wodomierz bezwzględnie musi być nowy i musi posiadać ważną cechę legalizacyjną (5 lat),
  • wielkość i parametry wodomierza należy dobrać  odpowiednio do planowanego zużycia i wydajności przyłącza w porozumieniu z Zarządcą sieci,
  • wodomierz należy zamontować w poziomie zachowując odległości proste przed (5 średnic wodomierza) i za (3 średnice wodomierza),
  • dostęp do wodomierza powinien być bezpieczny, zapewniając swobodne odczytywanie liczydła.

Całość prac instalacyjnych, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą, plombowaniem i ponowną legalizacją (co 5 lat), obciąża inwestora/właściciela nieruchomości.

Przykładowe wymagania instalacyjne

Wodomierz zalecany: średnica montażowa DN 15, przepływ nominalny 2,5m3

Przykładowe długości odcinków prostych dla wodomierza DN 15, L1= 75mm i L2=45mm.

Podlicznik nie może być narażony na nadmierne naprężenia. Sposób zabudowy rur wodociągowych przed i za wodomierzem powinien zapewnić odporność wszystkich części instalacji na wstrząsy i drgania, które mogą być wywołane przez otoczenie w miejscu zamontowania.