ZGŁOŚ AWARIĘ

Prośba o zmianę danych adresowych dla mieszkańców miejscowości Blękwit, Dzierzążenko, Międzybłocie oraz Święta

W związku z nadaniem ulic w miejscowościach Blękwit, Dzierzążenko, Międzybłocie oraz Święta

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o. o. prosi mieszkańców w/w miejscowości o zmianę  danych adresowych.

Zmiany można dokonać poprzez wypełnienie wniosku.

5. WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH W UMOWIE

Wypełniony oraz podpisany wniosek należy złożyć:  

  • Osobiście w Biurze Obsługi Klienta,
  • Skanem, wysyłając na adres mailowy zwik@zwikgz.pl

Zmiana cen usług

Zgodnie z załącznikiem Nr.1  do Zarządzenia Nr 1/2024 Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.  wprowadza się cennik obejmujący ceny  usług wykonywanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o. o.

Szczegóły w zakładce Biuro Obsługi Klienta–>Taryfikator–>Ceny usług

Tanie podlewanie

Nie przepłacaj za wodę zużywając ją na podlewanie ogrodu, trawnika czy też mycie samochodu. Załóż podlicznik na wodę do podlewania.

Na cenę wody, z której korzystamy na co dzień w naszych domach składa się opłata za pobraną wodę jak i opłata za odprowadzone do kanalizacji ścieki. Oznacza to, że gdy podlewamy ogród nie musimy już ponosić tej części kosztów, które dotyczą korzystania z kanalizacji.   

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o. o.  zmniejszy rachunki o opłatę za ścieki jeśli właściciel nieruchomości zainstaluje dodatkowy wodomierz (tzw. podlicznik), rejestrujący ilość zużytej wody do podlewania. W zakładce Biuro Obsługi Klienta znajduje się instrukcja jak zamontować podlicznik.

 

 

ZMIANA CEN ZA WODĘ I ŚCIEKI

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Taryfy obowiązują w okresie od dnia 20 sierpnia 2021 r. do dnia 19 sierpnia 2024 r.

Szczegóły w zakładce Taryfikator—>Cena wody i ścieków

System powiadomień SMS

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o. o. zachęca do korzystania z bezpłatnej usługi SMS-info.

System powiadomień SMS umożliwia otrzymywanie powiadomień:

– o awariach i pracach na sieci wodociągowej,

– o zaległościach z tytułu dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków,

– o aktualnościach.

Każda osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego      w bazie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów, w przypadku wystąpienia zaległości będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe (sms).

Aby skorzystać z tej usługi należy pobrać i wypełnić formularz OŚWIADCZENIA ZGODY na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie Państwa numeru telefonu w celu korzystania z usługi SMS-info.

Oświadczenie zgody można złożyć bezpośrednio w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o., ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, w godzinach jego pracy, przesłać pocztą tradycyjną (oświadczenia przesłane za pośrednictwem e-maila nie będą akceptowane) lub przekazać inkasentowi podczas obchodu.

Zapraszamy do skorzystania z powyższej usługi.

#gaszynchallenge

Dziękujemy Gminie Złotów za nominację do #gaszynchallenge#HaniaŁączkowska#siępomaga

Nominujemy:

-Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie

-Sklep TS Bud

-Przedsiębiorstwo Komunalne Sanikont-Bis

Kanalizacja to nie śmietnik

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o. o. przypomina, że do urządzeń sanitarnych (umywalek, zlewozmywaków, ubikacji i kratek ściekowych) zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858)   NIE WRZUCAMY:

  • artykułów higienicznych (waty, pieluch, podpasek, chusteczek nawilżających),
  • patyczków do czyszczenia uszu,
  • resztek pożywienia,
  • olejów jadalnych (np. po smażeniu frytek),
  • resztek materiałów, sznurków (np. mopów),
  • popiołu.

Mieszkańcy, którzy wrzucają w/w odpady do urządzeń sanitarnych wpływają na wzrost kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków oraz przepompowni co ma zasadniczy wpływ na cenę odebranych od Państwa ścieków.

 

Co zagraża prawidłowej eksploatacji sieci

Rodzaj odpadu Szkodliwe działanie odpadu Jak zagospodarować
Przeterminowane leki Działanie agresywne na rurociągi kanalizacji sanitarnej. Może prowadzić do jej uszkodzenia oraz zaburzyć procesy technologiczne w oczyszczalni ścieków. Przekazać do punktów zbiórki organizowanych w aptekach.
Niedopałki papierosów Zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej. Może prowadzić do jej uszkodzenia oraz zaburzyć procesy technologiczne w oczyszczalni ścieków. Wrzucić do pojemnika na odpady komunalne niesegregowane.
Zużyte baterie, drobne części elektroniczne Działanie agresywne na rurociągi kanalizacji sanitarnej. Może prowadzić do jej uszkodzenia. Przekazać do punktów zbiórki zorganizowanych w sklepach wielkopowierzchniowych.
Materiały higieniczne (patyczki do uszu, waciki kosmetyczne, pampersy, chusteczki higieniczne nawilżane itp.) Zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej skutkujące cofaniem się ścieków. Wrzucić do pojemnika na odpady komunalne niesegregowane.
Resztki jedzenia (zupa, kości, owoce i warzywa itp.) Zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej skutkujące cofaniem się ścieków. Wrzucić do pojemnika koloru brązowego na odpady biodegradowalne.
Drobne materiały budowlane Uszkodzenia i zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej skutkujące cofaniem się ścieków. Wrzucić do pojemnika na odpady komunalne niesegregowane.
Torebki foliowe Zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej skutkujące cofaniem się ścieków. Wrzucić do pojemnika koloru żółtego na odpady plastikowe.
Zużyta guma do żucia Zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej, wprowadzenie do ścieków wirusów i bakterii chorobotwórczych. Wrzucić do pojemnika na odpady komunalne niesegregowane.
Korki lub nakrętki od butelek po napojach Zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej skutkujące cofaniem się ścieków. Wrzucić do pojemnika koloru żółtego na odpady plastikowe.
Zużyte igły medyczne Zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej wprowadzenie do ścieków wirusów i bakterii chorobotwórczych. Przekazać do punktów zbiórki zorganizowanych w aptekach.
Zużyty olej i tłuszcz roślinny lub zwierzęcy Zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej w wyniku osadzania się tłuszczu na ściankach rurociągów. Wrzucić do pojemnika koloru brązowego na odpady biodegradowalne.
Uszkodzone zabawki Uszkodzenia i zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej skutkujące cofaniem się ścieków. Wrzucić do pojemnika na odpady komunalne niesegregowane.
Popiół Uszkodzenia i zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej skutkujące cofaniem się ścieków. Schłodzony wrzucić do pojemnika na odpady komunalne niesegregowane.
Zużyty żwirek dla kota Uszkodzenia i zatykanie rurociągów kanalizacji sanitarnej skutkujące cofaniem się ścieków. Wrzucić do pojemnika na odpady komunalne niesegregowane.