ZGŁOŚ AWARIĘ

Usługi

Poza podstawową działalnością (zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) Zakład prowadzi także inną działalność gospodarczą:

  • remonty dróg gruntowych,
  • zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie),
  • usługi koparką i równiarką drogową,
  • usługi dla zleceniodawców (budowa sieci i przyłączy wod-kan, montaż wodomierzy, budowa oczyszczalni przydomowych, remonty instalacji wod-kan i C.O., zadymianie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, badanie wydajności hydrantów),
  • udział w przetargach publicznych na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych.