ZGŁOŚ AWARIĘ

Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Jedynym udziałowcem posiadającym 100% udziałów jest  Gmina  Złotów: Zgromadzenie Wspólników – Wójt Gminy Złotów

Rada Nadzorcza

Wykonuje stały nadzór nad pracami prowadzonymi przez Zarząd Spółki, jest jej  organem kontrolnym, w skład rady wchodzą:

Przewodniczący – Jan Maksimczyk

Z-ca Przewodniczącego – Bożena Lashmann

Członek Krystyna Berdyńska

Prezes Zarządu

Zarząd Spółki jest jednoosobowy, powołany przez Radę Nadzorczą:

Prezes Zarządu Roman Deja