ZGŁOŚ AWARIĘ

Cena wody i ścieków

 

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Taryfy obowiązują w okresie od dnia 20 sierpnia 2021 r. do dnia 19 sierpnia 2024 r.

Ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

Lp.

Rodzaj ceny Obowiązująca w okresie

 

1 do 12

miesiąca

Obowiązująca w okresie

 

13 do 24

miesiąca

Obowiązująca w okresie

 

25 do 36

miesiąca

1. Cena wody (zł/m3) Netto VAT Brutto Netto VAT Brutto Netto VAT Brutto
 

 

4,21

 

 

0,34

 

 

 

4,55

 

 

4,21

 

 

0,34

 

 

4,55

 

 

4,29

 

 

0,34

 

4,63

 

 

Lp.

Rodzaj ceny Obowiązująca w okresie

 

1 do 12

miesiąca

Obowiązująca w okresie

 

13 do 24

miesiąca

Obowiązująca w okresie

 

25 do 36

miesiąca

1.

 

 

 

Cena usługi  

 

odprowadzania

ścieków (zł/m3)

Netto VAT Brutto Netto VAT Brutto Netto VAT Brutto
 

 

10,72

 

 

0,86

 

 

 

11,58

 

 

10,86

 

 

0,87

 

 

11,73

 

 

11,00

 

 

0,88

 

11,88

Decyzja – taryfy.pdf